Lilla lokalen

Lilla Lokalen

Träfflokalen, "lilla lokalen", ska kunna utnyttjas kollektivt av föreningens medlemmar, och kunna abonneras för enskilt bruk.


Regler för träfflokalen:


  • Efter kl. 22:00 skall det vara tyst UTANFÖR lokalen:
    • Tänk på att hälften av föreningens medlemmar har sina lägenheter mot gården.
    • Samtal, skratt och skrik hörs väldigt bra!
    • Stäng dörren och fönstren om ni spelar musik på högvolym.


  • Håll rent utanför lokalen. Cigarettfimpar kastas i det svarta "fimpröret" utanför ytterdörren:
    • Den som lånar lokalen ansvarar för att gästerna följer reglerna.
    • Instruktioner för diskmaskin, micro, spis, kyl och frys finns i pentryt.
    • Kostnader för att reparera eventuella skador på golv/väggar/tak, inredning, fönster, köksutrustning etc. skall den som lånar lokalen ersätta.
    • Lokalen kostar 500 kr att hyra. Depositionsavgiften är  500 kr.
    • Depositionsavgiften återlämnas när städningen är godkänd, följ städinstruktionerna som finns i lokalen.


  • Nyckeln hämtas och återlämnas till lokalansvarige, vi kommer höra av oss via e-mail eller telefon för att bestämma hämtning och återlämning av nyckeln, tänk på att ha med er 1000kr när ni hämtar nyckeln annars kommer ni ej få nyckeln.


Bokning av lokalen

Du bokar lokalen via infotavla i trapphuset med din blipp.
För att din bokning ska godkännas så måste du :

  • Kontakta lokalansvarig via sms på  0706364504 
  • Ta kontakt med ansvarig för lokalen för kvittering av nyckel
  • Bokaren ansvar för att kontakta och komma överens om ett lämpligt tillfälligt att hämta nycklar


Ansvarig för lokalen:
Ordföranden är kontaktperson för Lilla lokalen. Se kontaktsidan för aktuell kontaktinformation.