Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Lars-ove Norr

Vice ordförande

Anette Olenmark

Kassör

Peter Berglund

Ledarmot

Christer Bolmenstam

Ledarmot

Pernilla Brattfalk

Suppleant

Kjell Persson

Suppleant

Julia Fälth

Suppleant

Alla Ozmanova

Portombud 30

Peter Wilbois


Portombud 32

Lars-ove Norr

Portombud 36

Curt Lundström

BRF Älvsjöbadet Nr.1  Org.nr: 716421-3485