Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Lars-ove Norr

Vice ordförande

Curt Lundström

Kassör

Peter Berglund

Ledarmot

Anette Olenmark

Ledarmot

Peter Wilbois

Suppleant

Christer Bolmenstam

Portombud 30

Peter Wilbois


Portombud 32

Lars-ove Norr

Suppleant

Kjell Persson

Portombud 36

Klas Muller

BRF Älvsjöbadet Nr.1  Org.nr: 716421-3485